twitter icon youtube icon hyves icon linkedin icon facebook icon facebook icon
Hofplein 33, 8911 Leeuwarden, Nederland
Voeg je eigen straat toearrow
logo
shadow

Gemeenteraadsfractie

CDA Leeuwarden heeft 6 zetels in de gemeenteraad. Wij zijn de tweede partij van de gemeente Leeuwarden. De leden van de CDA fractie komen uit de hele gemeente en uit diverse hoeken van de samenleving. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze het beste voor de stad en de dorpen willen. En daar willen ze de komende jaren hun best voor doen.

Het CDA maakt deel uit van de coalitie (samenwerkende partijen met een meerderheid in de gemeenteraad) en levert twee wethouders. De fractie volgt de wethouders loyaal maar kritisch.
De onderwerpen die in de raad aan de orde komen worden onder de 6 fractieleden verdeeld. Elk fractielid is ook een contactpersoon voor een aantal wijken of dorpen.

Klik hiernaast op een naam of een foto voor meer informatie over de gemeenteraadsleden. U vindt daar ook hun contactgegevens.

 
Te gast bij de fractie

Heeft u een onderwerp dat u graag met de fractie in Leeuwarden wilt bespreken? Zeer regelmatig ontvangt de fractie ondernemers, organisaties, verenigingen of individuele burgers tijdens een vergadering op donderdagavond. Wilt u ook eens onze gast zijn? Neem dan contact op met de fractiemedewerker, Abel Reitsma: awreitsma@hotmail.com

bottom image