twitter icon youtube icon hyves icon linkedin icon facebook icon facebook icon
Keizersgracht 2-4, 8911 Leeuwarden, Nederland
Voeg je eigen straat toearrow
logo
shadow

KernwaardenSolidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De gemeente zorgt voor een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er een uitkering, zorg en goed onderwijs. En met deze basis moeten we als mensen voor elkaar zorgen. Ook maatschappelijke organisaties helpen daarbij.


Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede samenleving. Beslissingen moeten we nemen op de plekken die daar het meest geschikt voor zijn. En taken moeten uitgevoerd worden door de organisaties of mensen daar het meest geschikt voor zijn. Bijvoorbeeld in het gezin, in vakbonden, werkgeversorganisaties of in het bedrijfsleven. Zo voorkom je een betuttelende overheid.


Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft de burger zekerheid. De overheid houdt zich zelf ook aan deze grenzen. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om rond te komen. Ziek of gezond, met of zonder werk. De veiligheid moet gehandhaafd worden. In zo'n situatie kan iedereen meewerken aan een goede samenleving.


Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. De aarde is niet van ons, we hebben de aarde te leen van God. Daarom moeten we de aarde goed achterlaten voor volgende generaties. De overheid heeft twee taken op het gebied van rentmeesterschap: 1) de overheid moet stimuleren dat mensen zich gedragen als goede rentmeesters. 2) de overheid moet zelf een goede rentmeester zijn. Dit betekent dat de overheid de gaven en talenten van iedereen moet benutten. En dat ze haar financiën op orde moet hebben.
bottom image

Nieuwsbrief

bottom image

Laatste nieuws

25 oktober 2017

Dichtbij, voor elkaar

2 oktober 2017

Goed bezig in Goutum

27 september 2017

Speelstad Leeuwarden

bottom image