twitter icon youtube icon hyves icon linkedin icon facebook icon facebook icon
Amelandsdwinger 485-595, 8911 Leeuwarden, Nederland
Voeg je eigen straat toearrow
logo
shadow

Johan Tjalsma

Adresgegevens

Jan Jelles Hofleane 169
8915 HN Leeuwarden
058 2169 699
Sinds maart 2011 mag ik deel uitmaken van de Friese provinciale Staten. Na jarenlang tal van bestuurlijke functies te hebben vervuld, waaronder het voorzitterschap van het CDA Leeuwarden in de periode 2006 tot 2011, mocht ik de politieke arena betreden.

Ik ben begonnen in maart 2011 als woordvoerder financiën van de statenfractie. Daarnaast ben tweede woordvoerder op het onderwerp economie. Namens de Staten ben ik gekozen tot algemeen bestuurslid van SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Tevens ben ik gekozen als lid van de programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer.

Na het vertrek van Sietske Poepjes uit de statenfractie, zij volgde Sjoerd Galema op als gedeputeerde in september 2011, ben ik gekozen tot vice-fractievoorzitter. In 2013 werd ik gekozen tot fractievoorzitter.

Ik zie het als mijn taak om zorgvuldig om te gaan met de financiële middelen van de provincie. De provincie is relatief rijk door de verkoop van de NUON aandelen. De uitdaging voor de Staten is om deze middelen goed te investeren zodat deze ook voor komende generaties (maatschappelijk) renderen. Het is de ambitie om projecten te selecteren die Fryslân verder helpen en onze economie te versterken. Dat is mijn insteek bij mijn rol als Statenlid.
 
bottom image

Provinciaal statenlid

Johan Tjalsma Johan Tjalsma
bottom image

Laatste nieuws

25 oktober 2017

Dichtbij, voor elkaar

2 oktober 2017

Goed bezig in Goutum

27 september 2017

Speelstad Leeuwarden

bottom image