twitter icon youtube icon hyves icon linkedin icon facebook icon facebook icon
Cambuurplein 10, 8921 Leeuwarden, Nederland
Voeg je eigen straat toearrow
logo
shadow

Nieuws

print
21 augustus 2014

Verslag bezoek Respijthuis in Alkmaar

Vrijdag 4 juli ben ik met Annemiek Koezema van de ChristenUnie en Dineke Katerberg van Stichting Palet naar het respijthuis in Alkmaar geweest. Annemiek en ik willen graag meer doen voor de mantelzorgers in onze gemeente. Wij roepen al een paar jaar dat er te weinig gedaan wordt om onze mantelzorgers te ontlasten. Zelfs de uitvoering van onze motie hierover schiet niet op. Nu met de grote bezuinigingen van het kabinet op de zorg, zal de druk op de mantelzorgers alleen maar toenemen. Om er voor te zorgen dat de mantelzorgers ontlast kunnen worden willen wij een initiatiefvoorstel indienen bij de raad en het college om te komen tot een respijthuis en een beter beleid voor de ontlasting van mantelzorgers.

De eerste stap die wij nu hebben genomen is een werkbezoek aan het respijthuis in Alkmaar. Deze is tot nu toe de enige in Nederland.

Een respijthuis is een laagdrempelige voorziening, waar zorgvragers een week tot zes weken kunnen verblijven om de mantelzorger te ontlasten. Tegelijkertijd wordt er dan gekeken hoe het komt dat de mantelzorger overbelast raakt en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. In Alkmaar zit het respijthuis in een grote totaal verbouwde woning. Er zijn vier kamers en iedere kamer heeft een aparte badkamer met toilet. Het huis ziet er uit als een gewoon groot huis, met een gezellige woonkamer, een grote tuin en een grote keuken. De persoonlijke verzorging gebeurt door de thuiszorg die de zorgvrager thuis ook heeft. Zo ook alle andere verzorging. Het koken, het onderhoud van de tuin, het bezig houden van de mensen gebeurt door vrijwilligers. Er zijn 24 uur per dag vrijwilligers in het huis aanwezig. De aansturing en de gesprekken met de gasten en de mantelzorgers gebeurt door twee betaalde parttime werkers.

Wij hebben in  het huis een rondleiding gehad en een gesprek met de initiatiefneemster Iris Zeijlemaker-in ’t Veld. Zij heeft antwoord gegeven op al onze vragen en dat waren er vele. Belangrijk bij het opzetten van een respijthuis is vooraf te bepalen welke doelgroep zorgvragers je wilt helpen. Namelijk dementerende ouderen hebben een heel andere verzorging en aanpassing van het huis nodig dan mensen met een lichamelijke chronische ziekte. Voor de eerste categorie is het ook veel moeilijker om vrijwilligers te krijgen. Daarnaast is het ons ook duidelijk geworden dat het huis er als een gewoon huis uit moet zien, omdat veel gasten zich niet thuis voelen in een omgeving dat eruit ziet als een verpleeghuis. De gasten die er verblijven moeten het gevoel hebben dat ook zij als het ware gewoon “thuis” zijn of op “vakantie”. Dat lukt heel goed in Alkmaar. Zij zitten continu vol en er is zelfs een behoorlijke wachtlijst.

Wij zijn diep onder de indruk geraakt en nog stelliger van plan om hiermee door te gaan. We zullen in augustus een denkplatform gaan oprichten, waarmee we samen tot een voor Leeuwarden goed plan gaan komen om de respijtzorg goed te gaan ontwikkelen. We hopen dan natuurlijk daarvoor ook brede steun te krijgen van de raad en het college. Wordt vervolgd zou ik zeggen.

Gea Dames
portefeuillehouder zorg en welzijn
bottom
bottom

Nieuwsbrief

bottom image

Laatste nieuws

25 oktober 2017

Dichtbij, voor elkaar

2 oktober 2017

Goed bezig in Goutum

27 september 2017

Speelstad Leeuwarden

bottom image